Zasvätený život

To nie je iba život v reholi.

(Už si počula „modlime sa za duchovné povolania“?)

Je to aj život v sekulárnom inštitúte

alebo

v inštitúte apoštolského života.

 

Čo je to „sekulárny inštitút“

alebo povedané jednoduchšie „zasvätený život vo svete“?

 

 

Ak si presvedčená, že Ťa Boh volá, aby si mu patrila celá a navždy a pritom nechceš alebo nemôžeš opustiť svoju prácu, prostredie, rodinu, nie je to nedostatok veľkodušnosti!

 

Je možné, že Ťa Boh volá práve do sekulárneho inštitútu.

 

Aký je zmysel

takého života?

 

Boh sa stal človekom uprostred ľudí a chce byť aj dnes všade prítomný - vo svete práce, príbuzenských vzťahov, ekonomiky, kultúry, politiky, nezamestnaných, domovov dôchodcov, fyzicky hendikepovaných.

 

Nie je to úloha každého kresťana?

 

Áno, ale zasvätením sa prostredníctvom záväzkov evanjeliových rád je členka sekulárneho inštitútu v bližšom vzťahu k Bohu. Je to prehĺbenie a iný spôsob prežívania krstného zasvätenia. Stáva sa s Ním jedno, ako sú manželia jedno.

Preto je rovnako ako rehoľníčka Kristovou nevestou.

Miluje Boha nerozdeleným srdcom. Vnáša Ho všade, kde žije. Tak Boh môže cez ňu posväcovať svet. A ten kúsok sveta, kde žije, prináša Bohu.

Neuteká zo sveta, miluje jeho krásy, pracuje na jeho rozvoji, znáša s láskou svoje utrpenie a tak posväcuje aj prostredie, do ktorého sa nemôže dostať kňaz a rehoľník. Práve tam je jej miesto.

Je to život, aký žili Ježiš, Mária a Jozef v Nazarete.

Prezentacia SI 1.6.upravenáaaaaaaaaaaaaaaaa

Začínam rozumieť, že Boh má so mnou veľký plán...

Volá ma

byť Ježišovou nevestou

pomáhať iným, aby rástli v láske ku Kristovi

sprítomňovať jeho lásku v Cirkvi i vo svete....

 

Chcem 

svedčiť o Božom kráľovstve, ostať slobodná preň,

tu, uprostred svojej práce, príbuzných, priateľov, susedov.

NAPLNO SPOJENÁ S BOHOM A NAPLNO UPROSTRED ĽUDÍ

 

Existuje taká možnosť? 

EXISTUJE !

Ďalej >