Sv. Uršuľa

Dnes málo známa, bola vďaka legende veľmi populárna v 16. storočí. Prečo si ju Angela vybrala ako patrónku? Princezná Uršuľa podľa legendy musí vyriešiť ťažkú dilemu. Sľúbila Ježišovi čistotu podľa vzoru ranokresťanských panien, no prišla ponuka na sobáš od susedného princa. Ak odmietne, bude vojna. Čo má obetovať? Zrušiť svoj sľub alebo vystaviť krajinu utrpeniu?

Uršuľa sa modlí celú noc a potom odkáže, že je ochotná sa vydať, ale až o tri roky, a ak sa princ stane kresťanom. On to akceptuje, a keď spozná krásu viery, je ochotný rešpektovať aj Uršulin sľub. Spolu sa vyberajú z Británie do Ríma, aby si u pápeža vyprosili požehnanie pre svoje krajiny. Sprevádza ich množstvo (nejaké nuly sa pridali) panien, Uršuliných priateliek. Cestou späť pri Kolíne nad Rýnom ich prepadnú barbari. Keďže všetky sú odhodlané uchrániť svoje panenstvo, povraždia ich.

Hlavné myšlienky:

Tieto myšlienky má Angela vo svojich Spisoch. Obraz má ale aj emočnú silu. Sekulárna uršulínka, dcéra sv. Angely, tieto postoje bude nutne potrebovať. Aj dnes...

Ďalej >