Kedy to začalo

Svätá Angela Merici založila 25. novembra 1535 v Brescii v Taliansku Spoločnosť sv. Uršule, prvú cirkevne schválenú spoločnosť zasväteného života vo svete. Prešli storočia – a v 20. storočí postupne vznikajú ďalšie, až pápež Pius XII. ich 2. februára 1947 schvaľuje apoštolskou konštitúciou Provida Mater Ecclesia pod názvom sekulárne inštitúty.  

Druhý vatikánsky koncil a súčasný Kódex kanonického práva ich pevne začleňujú do života Cirkvi.

Rozdelenie Božieho ľudu podľa Kódexu kanonického práva

Dnes sú rozšírené po celom svete a je ich okolo 215 s asi 32 500 členmi. Ženské, mužské, klerické, laické, zmiešané.

Majú rôzne zameranie a duchovnosť.

Charakteristikou je, že členovia nežijú spoločným životom a ani sa nevyžaduje spoločná činnosť.

Jednou z ich charakteristík je aj rezervovanosť, i keď rôzneho stupňa. Členovia o svojom zasvätení nehovoria, aby mohli pôsobiť v každom prostredí. Preto ani nenosia nijaký vonkajší znak príslušnosti k inštitútu.

ich pôsobí deväť a dva sú v štádiu vzniku:

 

Ak chceš vedieť viac, informuj sa:

Ďalej >