Evanjeliové rady

Evanjeliové rady sú v sekulárnych inštitútoch chápané inak ako v reholi. Členovia majú pretvárať ľudskú spoločnosť v evanjeliovom duchu a často sú odkázaní sami na seba.

Ďalej >