Sv. Katarína Alexandrijská

Sv. Katarína Alexandrijská
Katarína Alexandrijská, ktorej sviatok si Angela Merici zvolila ako deň nového začiatku, a až dnes vieme, akého významného, bola tiež vzorom múdrosti, odvahy, ale najmä snúbenectva s Ježišom Kristom.

Podľa legendy sa Katarína mysticky zasnúbila s malým Ježišom, ktorý jej dal symbolický prsteň. Uršulínka má byť tiež nevesta Ježiša Krista.
 
Po obžalovaní, že je kresťanka, ju sudca chce zachrániť a zavolá 50 učencov zo slávnej alexandrijskej školy. Neodhovoria ju, naopak, ona ich získa pre kresťanskú vieru. Uršulínka má poznať svoju vieru a svedčiť o nej.  
Nakoniec získava palmu mučeníctva. Znovu motív vernosti...