Kedy to začalo

Sv. Angela Merici
Svätá Angela Merici založila 25. novembra 1535 v Brescii v Taliansku Spoločnosť sv. Uršule, prvú cirkevne schválenú spoločnosť zasväteného života vo svete. Prešli storočia – a v 20. storočí postupne vznikajú ďalšie, až pápež Pius XII. ich 2. februára 1947 schvaľuje apoštolskou konštitúciou Provida Mater Ecclesia pod názvom sekulárne inštitúty.
 
Druhý vatikánsky koncil a súčasný Kódex kanonického práva ich pevne začleňujú do života Cirkvi.
Rozdelenie Božieho ľudu podľa Kódexu kanonického práva
Dnes sú rozšírené po celom svete a je ich okolo 215 s asi 32 500 členmi. Ženské, mužské, klerické, laické, zmiešané.
Majú rôzne zameranie a duchovnosť.
 • Čo tieto inštitúty charakterizuje?
Charakteristikou je, že členovia nežijú spoločným životom a ani sa nevyžaduje spoločná činnosť.

Jednou z ich charakteristík je aj rezervovanosť, i keď rôzneho stupňa. Členovia o svojom zasvätení nehovoria, aby mohli pôsobiť v každom prostredí. Preto ani nenosia nijaký vonkajší znak príslušnosti k inštitútu.

 • Na Slovensku
ich pôsobí deväť a dva sú v štádiu vzniku:

 1. Spoločnosť sv. Uršule - Sekulárny inštitút sv. Angely Merici

 2. SI don Boscových dobrovoľníčok

 3. SI "Madonna della Strada", Panny Márie Prícestnej
  Caritas Christi

 1. Inštitút Nepoškvrnenej Matky Cirkvi

 2. SI Karmelitánsko–tereziánska únia

 3. SI Krista Veľkňaza

 4. SI Spoločenstvo Fatima

 5. SI Betánia

 6. Spoločenstvo Dobrého Pastiera a jeho krásnej Matky

 7. Dobrovoľníci s donom Boscom
 

Ak chceš vedieť viac, informuj sa: