Evanjeliové rady

Evanjeliové rady sú v sekulárnych inštitútoch chápané inak ako v reholi. Členovia majú pretvárať ľudskú spoločnosť v evanjeliovom duchu a často sú odkázaní sami na seba.
  • Poslušnosť je podľa sv. Angely na prvom mieste. Všetko totiž začína ochotou poslúchať Boha. Ide o poslušnosť v každej situácii, rozvážnu a zodpovednú, založenú na hľadaní Božej vôle.

  • Záväzok čistoty viaže rovnako ako rehoľníkov, ale, najmä podľa Reguly sv. Angely, je kladený dôraz na nezištnosť vzťahov, milovať a nikoho si k sebe nepútať. Je to život sesterstva a duchovného materstva.

  • Chudoba je viac vnútorná ako vonkajšia, je to spoľahnutie sa na Boha, nie na seba. Vyžaduje zodpovedný vzťah k všetkému, čo člen vlastní a užíva. Vonkajšia chudoba hodne závisí od prostredia, v ktorom žije. Pravidlo – neodlišovať sa vonkajškom, ale byť iná.