Zasvätený život

To nie je iba život v reholi.


(Už si počula „modlime sa za duchovné povolania“?)

Je to aj život v sekulárnom inštitúte

alebo
v inštitúte apoštolského života.
 
  • Čo je to „sekulárny inštitút“
  • alebo povedané jednoduchšie „zasvätený život vo svete“?
 
Zasvätený život vo sveteživot so záväzkami evanjeliových rád prijatými Cirkvou, záväznými tak ako rehoľné a zároveň taký ako žije každý kresťan v podmienkach obyčajného života
 
Ak si presvedčená, že Ťa Boh volá, aby si mu patrila celá a navždy a pritom nechceš alebo nemôžeš opustiť svoju prácu, prostredie, rodinu, nie je to nedostatok veľkodušnosti!
 
Je možné, že Ťa Boh volá práve do sekulárneho inštitútu.
 
  • Aký je zmysel
  • takého života?
 
Boh sa stal človekom uprostred ľudí a chce byť aj dnes všade prítomný - vo svete práce, príbuzenských vzťahov, ekonomiky, kultúry, politiky, nezamestnaných, domovov dôchodcov, fyzicky hendikepovaných.
 
Nie je to úloha každého kresťana?
 
Áno, ale zasvätením sa prostredníctvom záväzkov evanjeliových rád je členka sekulárneho inštitútu v bližšom vzťahu k Bohu. Je to prehĺbenie a iný spôsob prežívania krstného zasvätenia. Stáva sa s Ním jedno, ako sú manželia jedno.
Preto je rovnako ako rehoľníčka Kristovou nevestou.
Miluje Boha nerozdeleným srdcom. Vnáša Ho všade, kde žije. Tak Boh môže cez ňu posväcovať svet. A ten kúsok sveta, kde žije, prináša Bohu.
Neuteká zo sveta, miluje jeho krásy, pracuje na jeho rozvoji, znáša s láskou svoje utrpenie a tak posväcuje aj prostredie, do ktorého sa nemôže dostať kňaz a rehoľník. Práve tam je jej miesto.

Je to život, aký žili Ježiš, Mária a Jozef v Nazarete.


Začínam rozumieť, že Boh má so mnou veľký plán...
Volá ma
byť Ježišovou nevestou
pomáhať iným, aby rástli v láske ku Kristovi
sprítomňovať jeho lásku v Cirkvi i vo svete....
 
Chcem 
svedčiť o Božom kráľovstve, ostať slobodná preň,
tu, uprostred svojej práce, príbuzných, priateľov, susedov.

NAPLNO SPOJENÁ S BOHOM A NAPLNO UPROSTRED ĽUDÍ
 
Existuje taká možnosť? 
EXISTUJE !